Samen werken aan gezondheid ... thuis


groepjantollet

Net ontslagen uit het ziekenhuis?
Je bent ziek en herstellend en wilt thuis geholpen worden?
Je bent tijdelijk of chronisch minder valide en hebt nood aan verzorging?
Je bent net bevallen en wilt hulp bij je eigen verzorging en deze van je nieuwe baby?
Je moet bloed laten afnemen voor analyse maar bent moeilijk te been om naar huisarts of labo te gaan?

Werk thuis aan je gezondheid met de steun van een groepspraktijk van gemotiveerde zelfstandige thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen.

Onze groepspraktijk, Groep Jan Tollet werkt met verpleegkundigen en vroedvrouwen met voortgezette opleidingen, met kennis van de laatste ontwikkelingen en technieken.

Wij staan in voor alle verpleegkundige zorgen die thuis uitgevoerd kunnen worden. Of het nu gaat om basiszorgen zoals wassen, kleden, inspuitingen, wondzorg,... of meer gespecialiseerde zorg en begeleiding van patiënt en familie voor pijntherapie, sondevoeding, infuustherapie, chemotherapie, parenterale voeding, palliatieve zorg, zware wondzorg, diabetesbegeleiding en educatie, gynaecologische zorgen,...

Ook psychische problemen krijgen de nodige aandacht. Of wil je meer weten over MS of dementie? Wij geven je raad en advies en komen bij jou aan huis om je alle zorgen te verlenen zodat je in optimale omstandigheden kan herstellen, of gewoon thuis kan verblijven.

Regelmatig zijn er overlegmomenten tussen de verpleegkundigen, die betrokken zijn bij de zorgen. Zo blijft iedereen op de hoogte, en kunnen wij onze handelingen op elkaar afstemmen.